İş Zekası & Raporlama

Ham veriyi işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirmemizi sağlayan iş zekası sürecinde ihtiyaç duyulan raporlama ve analizler için gerekli veri ambarı altyapılarının kurulumu, büyük veri modelinin oluşturularak kurumsal analitik altyapının hazırlanması. Hazırlanan alt yapı sonrasında ise Yönetici Dahsboardları ve kuruma özel rapor tasarımlarının yapılması sağlanır.