ICC Alacak Sigortası ve Risk Yönetim Yazılımı

Integra Credit Center (ICC) yazılımı, şirketlerin alıcı ödeme performans verilerini ticari alacak sigorta şirketleri alıcı bilgileri ile birlikte sayısal ve nitel analizlerle harmanlayarak karar alma ve optimizasyon süreçlerine destek vermektedir.

ICC, ticari alacak sigortası poliçesinin en etkin şekilde kullanılmasına imkan sağlar; trend analizleri, raporlar ve alıcı skorlamaları ile şirketlerin alacak risk yönetimine ve satış stratejilerine katkıda bulunur.

Skorlama datası ve risk portföy analizi sonucuyla orta ve uzun vadeli şüpheli alacak riskini minimize etmeyi hedefler; orta ve uzun vadeli risk transferi fiyatlamasını hesaplar. ICC uzun vadeli gelişim programı içerisinde, alacak sigortası şirketlerinin online sistemleri ile firmaların ERP sistemlerinin entegrasyonu ve kredi risk takip sisteminin optimizasyonu yer almaktadır.